Tag Archives: WhatsApp

WhatsApp ปรับเงื่อนไข การแชร์ข้อมูลให้ Facebook

           ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มีมือถือเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันหรือเอาไว้ใช้ทำธุระกรรม เล่นเกมส์ ต่างๆ กันอยู่แล้ว และหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนใช้งานมากที่สุดก็คงไม่พ้น messaging หรือการส่งข้อความนั่นเอง            โดยการส่งข้อความนี้มีมายาวนานตั้งแต่มือถือปุ่มกดรุ่นก่อนๆ มีการส่ง message ไปยังผู้รับและมีการคิดค่าบริการในการส่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละค่ายเป็นผู้กำหนด แต่การส่งข้อความแบบเก่าจะเป็นแบบ 1 way communication คือส่งไปแล้วก็จบเลย   จนกระทั่งมาถึงยุคของมือถือ blackberry ที่มีการส่งข้อความแบบ 2 way communication หรือการ chat นั่นเองทำให้ผู้ใช้งานหันมานิยมส่งข้อความกันมากขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นการส่งข้อความโต้ตอบกันได้แล้วก็ยังไม่ต้องเสียค่าส่งข้อความอีกด้วยเพราะว่าเป็นการส่งผ่าน internet ซึ่งก็จะมีค่าบริการ internet แล้วแต่ว่าใช้ package อะไรของค่ายไหน            ทำให้กระแสของ application สำหรับ messaging service มีเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น iMessage ของ apple, […]