Category Archives: Uncategorized

Parts of Speech คืออะไร

           ก่อนที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแกรมม่า (Grammar) หรือไวยากรณ์ ยังมีอีกหัวข้อเรื่อง Parts of Speech ที่เราควรรู้ก่อนเพราะมันคือพื้นฐานของการเรียนรู้แกรมม่าเลยก็ได้ เราลองมาทำความรู้จัก Parts of Speech กันนะค่ะ ว่ามีอะไรบ้างแต่เราชนิดใช้อย่างไรและควรอยู่ตำแหน่งไหน สำคัญอย่างไร   Parts of Speech คืออะไร Parts of Speech คือ ชนิดของคำพูด            คำภาษาอังกฤษที่เราพูดหรือเขียนกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Parts of Speech เช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้พื้นฐานส่วนนี้เพื่อให้เข้าใจและต่อยอดในการเรียนส่วนอื่นๆของภาษาอังกฤษ  โดย Parts of Speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิดคือ Noun – คำนาม Pronoun – คำสรรพนาม Verb – คำกริยา Adverb […]