เปลี่ยนทันตแพทย์จัดฟันบ่อยๆ ได้หรือไม่?

เปลี่ยนทันตแพทย์จัดฟัน

            หลายๆคนคงสงสัยว่า เปลี่ยนทันตแพทย์จัดฟันบ่อยๆ มีผลกับการรักษาการจัดฟันอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

            บางคนที่กำลังจัดฟันอยู่ แล้วมีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องย้ายคลินิกจัดฟันจากอีกคลินิกหนึ่งไปยังอีกคลินิกหนึ่ง ก็จะมีความกังวลว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และจะสามารถย้ายไปโดยไม่ต้องเริ่มจัดฟันใหม่ได้หรือไม่ แล้วจะมีผลกับการรักษาอย่างไร เมื่อเรารู้ว่าต้องย้ายเคสจัดฟัน เราก็จะต้องมีการเตรียมตัวด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปหาทันตแพทย์ที่คลินิกเดิมเฉย ๆโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทางคลินิกทราบเลย ไม่อย่างนั้นจะทำให้เราลำบากในการหาคลินิกที่จะรับจัดฟันต่อได้ เพราะว่าคลินิกส่วนใหญ่จะไม่รับจัดฟันต่อถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • ต้องแจ้งสาเหตุที่จะต้องย้ายเคสจัดฟันไปยังทันแพทย์ หรือคลินิกอื่น
  • แบบปูนพิมพ์ฟัน
  • ฟิล์มเอกซเรย์ 2  ฟิล์ม
  • ใบส่งตัว
  • และอื่นๆที่เราเคยทำเอาไว้ที่คลินิกเดิม

โดยที่จะต้องขอประวัติมาทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้เอง  เนื่องจากว่าทันตแพทย์จัดฟันคนใหม่ก็ต้องการทราบถึงปัญหาเดิมที่คนไข้มีอยู่ก่อนที่จะจัดฟัน เพื่อที่จะได้นำมมาใช้ประกอบแผนการรักษาการจัดฟันต่อไป เพื่อจะได้วางแผนการรักษาให้ตรงกับปัญหาที่คนไข้ มีอยู่ก่อนด้วย  เนื่องจากว่าเมื่อคนไข้จัดฟันไปได้ระยะหนึ่งแล้วระบบสบฟันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้ทันตแพทย์จัดฟันคนใหม่ไม่สามารถที่จะรู้ว่า ระบบสัมพันธ์แบบเดิมเป็นมาอย่างไรและมีข้อเสียต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ต้องพิมพ์ปาก ถ่ายรูป และ ถ่ายเอ็กซเรย์ ซ้ำเพราะว่าระบบสบฟันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว จึงต้องเก็บข้อมูลซ้ำ เพื่อจะนำมาประเมินและทำการวางแผนการรักษาต่อไป
 2. ต้องรื้อเครื่องมือ (แบร็คเก็ต) ออกทั้งหมด และติดเครื่องมือชุดใหม่กลับเข้าไป เพระว่าประสบการณ์ และเทคนิคของทันตแพทย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนิดของแบร็คเก็ตที่เลือกใช้ในแต่ละซี่ และตำแหน่งของแบร็คเก็ตที่จะติดลงบนฟัน ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
 3. ใส่เครื่องมือเสริมพิเศษเพิ่มเติมจากแผนการรักษาของทันตแพทย์คนเดิม การเปลี่ยนแผนการรักษาจากการเปิดช่องว่างสำหรับใส่ฟันปลอม มาเป็นแบบปิดช่องว่างฟันที่เคยโดนถอนไปแล้ว เพื่อช่วยในการรักษาให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
 4. มีการถอนฟันเพิ่มเช่นเดียวกับข้อสาม หรือบางกรณีก็อาจจะมีการถอนฟันเพิ่มบางตำแหน่งเพื่อแก้ไขระบบสบฟันที่มันเสียไป เช่น ฟันหน้ากลางไม่ได้อยู่กลางหน้า
 5. ระยะเวลาการรักษาจะนานขึ้นคือจะต้องใช้เวลามาแก้ไขงานเดิมก่อนแล้วค่อยทำงานเพื่อแก้ไขระบบสบฟันของคนไข้ต่อไป
 6. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือคนไข้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจาก เหตุผลที่ได้อธิบายข้างต้น และต้องติดเครื่องมือชุดใหม่กลับเข้าไป ใส่เครื่องมือเสริมพิเศษเพิ่มเติมขากแผนการรักษาของหมอคนเดิม

            ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนทันตแพทย์จัดฟัน จะไม่ทำให้เกิดผลดีกับคนไข้เลยถ้าหากไม่มีความจำเป็นจริง ๆ อยากจะขอแนะนำว่าก่อนที่จะจัดฟันควรจะศึกษาข้อมูล ของทันตแพทย์หรือคลินิกนั้น ๆ ให้ดีก่อนที่จะเริ่มการจัดฟัน จะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง  เพราะปัญหามันไม่ใช่จะทำให้เกิดแค่ผลทางการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราได้คาดหวังไว้ เ รายังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่ 2 – 3 เท่าเลย แต่จะต้องมาแก้ปัญหาที่เกิดจากทันตแพทย์จัดฟันคนเดิมอีกด้วย และบางครั้งอาจจะทำให้ผลการรักษา มันยากขึ้นจนบางครั้งอาจจะไม่สามารถที่จะวางแผนการรักษาให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นได้

 

 

คลินิกจัดฟัน  : คลินิกทันตกรรมอโศกสกายเทรน

 

เรื่องที่คนจัดฟันต้องรู้ !!

ร่วมแชร์กับ Getstorypoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *