Tag Archives: โรคเหงือก

โรคเหงือก

โรคเหงือก

            โรคเหงือก เกิดจากการอักเสบของเหงือก ที่มีสาเหตุมาจากน้ำลายที่ฉาบบนผิวฟันเมื่อมารวมกับเศษอาหารทำให้มีเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นเหมือนฟิล์มที่ใสที่มาเกาะอยู่บนตัวฟัน หากไม่มีการทำความสะอาดทุกวันอย่างเหมาะสม คราบแบคทีเรียก็จะสะสมและปล่อยสารพิษที่จะทำลายเนื้อเยื่อของเหงือก และเกิดอาการเหงือกอักเสบได้ ระยะของอาการโรคเหงือก ระยะแรก อาการเหงือกอักเสบ ซึ่งจะมีสาเหตุจากคราบหินปูนที่ผิวของฟันนี้ เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก แม้ว่าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำลายคราบแบคทีเรียได้ แต่ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด ซึ่งเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้มักจะทำให้เกิดการระคายเคืองและมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ซึ่งในระยะนี้สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูน เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลายไป ระยะที่สอง อาการปริทันต์ หรือโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ ในระยะนี้ กระดูกและเส้นใยที่คอยยึดฟันไว้จะถูกทำลายไปแล้ว ร่องเหงือกจะกลายเป็นโพรงที่เศษอาหารและหินปูนเข้าไปสะสม ระยะที่สาม อาการปริทันต์ขั้นรุนแรง ในระยะนี้ ฟันจะมีอาการโยก เพราะกระดูกและเส้นใจที่คอยยึดฟันไว้ได้ถูกทำลายไปแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาจะเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก มีหนองไหลออกมาจากร่องเหงือก และอาจจะต้องถอดฟันทิ้ง สาเหตุของการเกิดโรค คราบหินปูน หรือเรียกว่าหินน้ำลาย เกิดจากการที่แร่ธาตุในน้ำลายเข้าไปรวมตัวคราบจุลินทรีย์จนเกิดเป็นคราบแข็ง ซึ่งความแข็งของหินปูนสามารถทิ่มตำเหงือกจนเกิดอาการอักเสบได้ การสูบบุหรี่ โดยมีผลการศึกษามาแล้วว่าคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็นโรคเหงือกอักเสบมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 4-6 เท่า ปัจจัยทางพันธุกรรม มีการศึกษาพบว่าร้อยละ 30 ของผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ยาบางชนิด เมื่อรับประทานนานๆ จะทำให้เกิดเหงือกอักเสบ เช่น ยาลดความดัน, ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยาต้านอาการซึมเศร้า, ยาระงับชัก […]