Tag Archives: เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม (Veneer or Facing)

Veneer

            การเคลือบฟันเทียม (Veneer or Facing) เป็นการนำวัสดุที่มีลักษณะบางๆ มีสีเหมือนฟันมาติดที่หน้าผิวฟัน เพื่อแก้ไข้รูปร่างของฟัน สีฟัน และการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติเล็กน้อย ให้ดูดีที่สวยงามขึ้น โดยต้องมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันเล็กน้อย เพื่อให้วัสดุสีเหมือนฟันติดที่ผิวด้านหน้าของฟันได้เป็นอย่างดี หรือเรียกว่าเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่งที่ติดแน่นอยู่ที่ด้านหน้าของฟันนั้นเอง ซึ่งเราสามารถทำเฉพาะบางซี่หรือทำทั้งฟันบนและฟันล่าง 16 ซี่ ตั้งแต่ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งซ้ายถึงขวา เพื่อแก้ไขให้รอยยิ้มของเราดูสวยงามขึ้นได้ การเคลือบฟันเทียมทำไปเพื่อ ฟันที่ไม่ขาว ฟันเป็นสีคล้ำ สามารถเลือกการเคลือบฟันเทียมแทนการฟอกสีฟันได้ ฟันฟันที่มีรูปร่างผิดปกติไปจากเดิม อาทิ ฟันบิ่น, ฟันแตก, ฟันร้าว, ฟันมีรอย ฟันห่าง ซึ่งสามารถทำได้ในกรณีที่ฟันห่างกันเพียงเล็กน้อย ฟันที่มีความยาวหรือสั้นเกินไปของฟัน เมื่อเข้ารับการทำเคลือบฟันเทียมแล้ว จะสามารถแก้ไขให้ฟันดูสมส่วนขึ้นได้ ฟันใหญ่หรือเล็กเกินไป สามารถปรับให้ดูดีได้ด้วยการเคลือบฟันเทียม ฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มาก แนวแกนฟันเอียง หรือหลุบเข้าไปข้างใน การเคลือบฟันเทียมสามารถแก้ไขได้ ขั้นตอนการเคลือบฟันเทียม ทันแพทย์จะทำการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่ออกแบบรอยยิ้มใหม่รวมกับคนไข้ ฉีดยาชาบริเวณที่จะทำ หลังจากนั้นทำการกรอแต่งฟันเพื่อเตรียมทำการเคลือบ พิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง โดยแพทย์จะส่งรายละเอียดและแบบพิมพ์ฟันที่ได้ไปยังห้องแลปเพื่อทำการประดิษฐ์ Veneer ใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ระหว่างรอ ทันตแพทย์จะแนะนำให้คนไข้หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ร้อนจัด เย็นจัด […]