Tag Archives: บุคลิกภาพเด็ก

ลูกกินเร็วหรือกินช้า อาจบ่งบอกถึงบุคลิกภาพได้

พฤติกรรมในการกินของเด็กๆ

     พฤติกรรมในการกินของเด็กๆ สามารถบ่งบอกลักษณะบุคลิกภาพของเด็กได้ไหม?    การศึกษาใหม่ๆ พบว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกัน แต่นักวิจัยหลายเหล่านั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้งสองสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อกันยังไง จาการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมเด็กๆ  พวกเขาพบว่า เด็กที่กินช้า  จะเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยและไม่หุนหันพลันแล่น ค่อยๆคิด เด็กที่กินอาหารเร็ว หรือ มีการตอบสนองรวดเร็วต่ออาหาร เช่น อยากทานเมื่อเห็น ได้กลิ่น หรือได้ชิม จะมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเด็กที่กระวนกระวาย อึดอัด และจะมีความรู้สึกไม่ค่อยผ่อนคลาย การค้นพบอีกประการหนึ่งก็คือเด็กที่ตอบสนองต่อความรู้สึกอิ่มดีมักจะควบคุมตัวเองได้ดีเช่นกัน การศึกษานี้มี 28 คนที่ตกลงเข้าร่วมหลักสูตรปรับความเร็วการกินของเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 ขวบ ถึง 8 ขวบ การศึกษานี้มีความสำคัญมากเพราะว่าการกินเร็วขึ้นและมีการตอบสนองต่ออาหารมากขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคอ้วนในเด็กกล่าวโดย Myles Faith (study co-author, professor of counseling, school and educational psychology at the University of Buffalo’s Graduate School of Education) Faith กล่าวไว้ในการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยว่า […]