Tag Archives: ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ รากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม

ทันตกรรมประดิษฐ์

                    ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือการทำฟันปลอม เป็น ศาสตร์ทางด้านทันตกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูฟันที่สูญเสียไป และแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก โดยจะสร้างวัสดุที่คล้ายกับฟันขึ้นมาทดแทนเพื่อการใช้งานบดเคี้ยวอาหารหรือความสวยงาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รากฟันเทียม, ฟันครอบ, ฟันปลอม, สะพานฟัน และการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีที่เหมือนกับฟัน เป็นต้น ประโยชน์ของการรักษาแต่ละแบบก็มีวัตถุประสงค์และการทำหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของทันตกรรมประดิษฐ์ คือการทำให้คนที่เข้ารับการรักษาสามารถใช้ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการทำหน้าที่ของส่วนประกอบของทันตกรรมประดิษฐ์มีดังนี้ ฟันครอบ ( Crowns ) คือ การทำวัสดุที่มีลักษณะคล้ายฟันขึ้นมาใช้สำหรับสวมอย่างติดแน่นลงบนฟันธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายทั้งซี่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ฟัน หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงของฟันโดยส่วนใหญ่แล้วการครอบฟันนั้นจะนิยมใช้พอร์เซเลน หรือทำจากเซรามิก ฟันปลอม (Denture) คือ แผงฟันที่มาพร้อมเหงือกประดิษฐ์จะทำหน้าที่ทดแทนฟันตามธรรมชาติที่หลุดออกไปหลายซี่ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบถอดออกจากปากของเราได้ และแบบติดแน่นกับฟันปลอมบางส่วนหรือทั้งปาก ชนิดที่ถอดได้นั้นจะเป็นตัวเลือกที่ราคาไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการทดแทนฟันที่หลุดอออกไปด้วยฟันปลอมติดแน่น หรือการทำรากฟันเทียมนั่นเอง ถึงแม้ว่าฟันปลอมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความคุ้นเคย และจะไม่รู้สึกเหมือนกับฟันตามธรรมชาติ แต่ว่าฟันปลอมในทุกวันนี้ก็ดูเป็นธรรมชาติและยังมีความสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน การที่จะทำฟันปลอมจะทำเฉพาะบุคคลในห้องปฏิบัติการทันตกรรม โดยจากการพิมพ์ปากของเรา และทันตแพทย์จะเป็นคนตัดสินว่าการทำฟันปลอมแบบไหนเหมาะสมกับคุณ สะพานฟัน (Dental bridge) คือ สะพานฟันทั่วไปจะประกอบด้วยครอบฟันอย่างน้อย 3 ซี่ขึ้นไปที่ใช้เพื่อแทนที่ช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างฟันรองรับ วัสดุที่ใช้ในสะพานฟันก็จะประกอบไปด้วยพอร์ซเลนที่ผสมกับโลหะและการเคลือบกระเบื้องทั้งหมด ประโยชน์ที่จะได้รับของสะพานฟัน คือการรักษาทำได้อย่างรวดเร็วภายใน […]