Tag Archives: ตัดแต่งเหงือก

ตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม

ตัดแต่งเหงือก

            การตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องความผิดปกติของเหงือก อาทิ เหงือกเยอะ เหงือกปูด เหงือกหนา ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจ การตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการรักษาที่ถาวร ประเภทของการตัดแต่งเหงือก การตัดเหงือกเพียงอย่างเดียวเป็นการตัดเหงือกโดยไม่มีการกรอแต่งกระดูกหุ้มฟัน วิธีนี้ใช้ Electrosurgery หรือเครื่องแต่งเหงือกไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดแต่งเหงือก ซึ่งภายหลังตัดเหงือกไม่ต้องเย็บแผล มีเพียงอาการเจ็บและบวมเพียงเล็กน้อย สามารถยิ้มและรับประทานอาหารได้ทันที อาจมีเลือดซึมเล็กน้อย หรือไม่มีเลย เหงือกไม่ช้ำม่วง ขอบเหงือกสวยงามเข้ารูปเร็ว วิธีนี้ใช้แก้ปัญหากรณีฟันมีขนาดปกติ แต่เหงือกลงมาคลุมฟันมากหรือหนาเกินไปซึ่ง โดยหากมีปัญหานูนเฉพาะเหงือก การตัดเหงือกร่วมกับการกรอแต่งกระดูกหุ้มฟัน วิธีนี้ใช้แก้ปัญหาหากมีกระดูกนูนร่วมด้วย ในกรณีที่เอกซเรย์แล้วพบว่าไม่ได้มีแต่เหงือกคลุมฟันมากอย่างเดียว แต่ระดับของกระดูกหุ้มฟันก็สูงด้วย จำเป็นต้องกรอแต่งกระดูกหุ้มฟันร่วมด้วยเป็นการผ่าตัดเล็ก 1 ซี่ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที มีการเปิดเหงือก กรอกระดูกออก ต้องเย็บและปิดแผลไว้ 7 วัน วิธีนี้ใช้เวลาพักฟื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การผ่าตัดแก้ไขที่กระดูกขากรรไกร สำหรับขั้นตอนนี้ต้องไปทำที่โรงพยาบาลด้วยวิธีการใช้ยาสลบ และถือว่าวิธีนี้เป็นการผ่าตัดใหญ่ หลังจากการผ่าตัดจะต้องมีการพักฟื้นนานพอสมควร และอาจจะมีการใช้เหล็ก หรือสกรูดามไว้ ทำให้การรับประทานอาหารและพูดลำบากในระยะหนึ่ง ลักษณะเหงือกที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเหงือกเพื่อความสวยงาม ผู้ที่มีอาการยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากเกินไป เนื่องจากระดับริมฝีปากบนสูง […]