วันว่างๆ ของ พี่วายุ และ น้องพสุ (Vayu & Pasu – free day relaxing)

พี่วายุพาน้องพสุไปเที่ยว ปราสาทหินพนมวัน ที่โคราช (Vayu & Pasu visit Prasat Hin Phanom Wan @Korat)

พี่วายุ & น้องพสุ พาเที่ยวจิมทอมสันฟาร์ม (Vayu & Pasu at Jim Thompson Farm)